Mikrofon AKG CCS D88S

5 eur/päev

Mikrofon AKG Perception Live P4

5 eur/päev

Mikrofon Audix i5

6 eur/päev

Mikrofon EV CO4

6 eur/päev

Mikrofon Shure Beta 58A

6 eur/päev

Mikrofon Shure SM58

6 eur/päev

Kondensaatormikrofon the t.bone SC 400

6 eur/päev